Course!

”Course!” är en app som skapats av Ådalsskolan, Kramfors Kommun. Genom samarbete med Länsstyrelsens har appen kunnat finanserias och utvecklas med fokus på lärarnas och elevernas behov. Under utvecklingsprocessen har fokusgrupper bestående av teori- och yrkeslärare samt elever från olika gymnasieprogram deltagit och genomfört olika former av insatser.