Bidra ekonomiskt till Course!

Vill du vara med och bidra ekonominskt till utvecklandet av appens olika delar kan du göra det genom:
  • Swish 123 611 16 11
  • Bankgiro 5472-5395
Kom ihåg att märka din insättning med Course!