Om

”Course!” är en app som skapats av Ådalsskolan, Kramfors Kommun. Genom samarbete med Länsstyrelsens har appen kunnat finanserias och utvecklas med fokus på lärarnas och elevernas behov. Under utvecklingsprocessen har fokusgrupper bestående av teori- och yrkeslärare samt elever från olika gymnasieprogram deltagit och genomfört olika former av insatser.

Gamification, som är det bakomliggande konceptet, utgår från att tillämpa spelmekanik och speldynamik i icke-spels-kontext. Eleverna har fått genomföra tester och framfört sina önskemål kring vilka element som anses viktigast för att spelet ska vara roligt att spela, men också lärorikt. Lärarna har genomfört motsvarande undersökningar så att även den pedagogiska aspekten ska finnas representerad.

I den första versionen har fokus lagts på de grundläggande spelelement som lärare och elever enats kring. I kommande versioner kommer dessa att byggas ut och fördjupa så väl spelupplevelsen och möjligheterna till lärande.

Spelet kan användas som ett roligare sätt att lära sig fakta. Genom att variera frågeställningarna kan också en viss del av resonemang och förståelse kring mer komplexa ämnen utvecklas.

Detta arbete ska ses som ett första steg i Ådalsskolans Gamification-koncept, som har till syfte att möta samtidens utmaningar kring lärande och engagemang.


Film