Pågående projekt

  • Integration. Vi utvecklar appen till att ge nyanlända personer möjlighet att i spelform lära sig mer om svenska språket och typiska svenska företeelser. Här kan DU vara med och skriva frågor till appen. Bidra till integration - skriv frågor
  • Tillgänglighet. Vi utvecklar appen med talsyntes, översättning samt språkstöd.