• bibliotek
 • blanketter
 • busskort
 • elevbocker
 • ikon elevrkar
 • i media
 • it
 • korkort
 • lasarstider
 • matsedel
 • planer
 • schema
 • sjukanmalan
 • sok till gymnasiet
 • studieekonomi

Sjukanmälan

Frånvaroanmälan görs:

·         med elevens personnummer till Talsvar på telefonnummer 0612-70 90 39, Talsvar kan inte användas när eleven saknar de fyra sista siffrorna i personnumret och om man ringer från en telefon med hemligt telefonnummer. Sprint-klasserna(språkintroduktion) ringer istället 072-538 77 73.

·         i Dexter av vårdnadshavaren eller myndig elev,

·         eller till studiehandledare via telefon eller mejl.


Frånvaro skall anmälas senast kl 08.30 samma dag som frånvaron infaller för att räknas som giltig. Frånvaro måste anmälas varje dag. Om du på grund av sjukdom eller annan anledning måste gå hem under dagen görs anmälan till undervisande lärare, studiehandledare eller till personal på rektorsexpeditionen.
Skolan har rätt att begära in läkarintyg om eleven är frånvarande upprepade gånger. Riktmärke för upprepade tillfällen är fem sjukfrånvarotillfällen eller efter 10 skoldagars sjukfrånvaro i följd per termin.


Ledighet
Som huvudregel gäller att ledighet inte ges förutom loven. Ledighet beviljas endast i undantagsfall för semesterresor. Lärare kan ge ledighet för del av lektion, mentor för max 3 skoldagar och rektor får bevilja en elev ledighet från skolarbetet för enskilda angelägenheter. (Gymnasieförordningen, kap 6, & 20). 

Om ledigheten gäller för mer än 3 dagar skall ansökan göras på en blankett som lämnas till och skrivs under av rektor. Blanketten finns att hämta på skolans expedition eller så kan du ladda ner den genom att klicka här!


Skolk
Vad händer med studiebidraget om du skolkar? Läs informationen från CSN genom att klicka här!

Nedan kan du ladda ner och läsa vad Skolverket skriver om skolk i gymnasieskolan:


Om skolk i gymnasieskolan för elever Ladda ner
Om skolk i gymnasieskolan för föräldrar               Ladda ner