Information till anhöriga till blivande studenter på Ådalsskolan

Studentfirandet kommer att bli annorlunda i år på grund av situationen med Covid-19. Ingen vill medverka till ökad smittspridning som kan drabba våra medmänniskor och vi måste hjälpas åt att ta det ansvaret.

Vi på Ådalsskolan vill göra studenten till något fint och minnesvärt i år, även om det inte kommer att ske på det traditionella sättet. Att planera för ett traditionellt studentfirande förefaller direkt olämpligt utifrån ett smittskyddsperspektiv, vilket är det läge vi måste förhålla oss till. Ådalsskolan planerar att elever kommer att ha en digital mösspåtagningsceremoni den 1 juni, som kommer att ske via Zoom. För de klasser som vill ha en studentlunch, kommer studiehandledarna planera för att boka in detta på någon av dagarna mellan mösspåtagningen och studentdagen.

Den 9 juni är det Studenten. Vi kommer att dela upp studenten i två omgångar, mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande. Studenten kommer att genomföras inne i skolan, i utdelade klassrum. Klasserna kommer att gå in i skolan genom olika entréer, det kommer även vara här som eleverna lämnar skolan. Tiderna för de olika programmen är följande 11.00-12:00 Högskoleförberedande och 13.00-14:00 Yrkesprogram.

Viktig information! Skolan avråder från folksamlingar, och uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. ”Utspringet” sker ifrån olika utgångar på skolan. Den som tar emot eleven förväntas vara den som ansvarar för hemtransport – det vill säga så få personer som möjligt som tar emot eleven. Samma sak gäller de som inte åker bil hem (utan som cyklar, går eller annat). Personer som tillhör en riskgrupp eller som är över 70 år ska inte vara på plats. Firandet med släkten sker hemma.

Skolan avråder även från flakåkningen eller liknande aktiviteter, som inte på något sätt är associerad med skoltid eller skolans ansvar. Skolan har vidtagit de åtgärder som har kunnat göras utifrån de riktlinjer som finns för att undvika folksamlingar. Vid eventuella förändringar av myndigheternas rekommendationer kan omvärdering av arrangemanget komma att ske med kort varsel.