Många elever vill studera på Ådalsskolan

Ådalsskolan behåller sitt höga söktryck.

- Det har på senare år blivit norm för oss att programmen har många sökande och att vårt fokus ska vara på att erbjuda bästa möjliga utbildning för alla som visar förtroende för vår skola, säger Peyman Vahedi, rektor på nationella programmen på Ådalsskolan.

I den första sökomgången har flera program högre antal sökande än det finns platser. El- och energiprogrammet med 31 sökande till 16 platser och Teknikprogrammet med 43 sökande till 24 platser är de program där det redan nu märks att det kommer att vara tuff konkurrens. Fordonsprogrammet, Estetiska programmet och Naturbruksprogrammet ser också ut att fler sökande än det finns platser.

- Det är egentligen vid andra sökomgången vi brukar se dessa tendenser men vi är givetvis glada att redan nu börja fundera på vår organisation. Och inga program har för få sökande vilket är egentligen det stora glädjeämnet, förklarar Peyman Vahedi.

Nyanlända på väg till nationella programmen Utöver elever som söker från högstadiet finns också elever som läst på gymnasiet för att lära sig det svenska språket. Till hösten är ett 40-tal elever behöriga att söka till nationella programmen vilket visar på ett gott arbete på Introduktionsprogrammen.

- Vi har trots stora krav på organisationen, lokaler och lärarna lyckats erbjuda en undervisning som vi kan vara stolta över. Vi vill lyfta personalens fantastiska insatser extra tydligt i sammanhanget, säger Anna Wiberg, rektor på Introduktionsprogrammen på Ådalsskolan.

Elever vill stanna på hemorten Nationell statistik visar att 51% av eleverna stannar i hemkommunens gymnasieskolor. Ådalsskolan har sedan 2011 ökat den siffran till senaste antagningens mycket höga siffra på 76%.

- Det här är en bekräftelse på senaste årens mycket målmedvetna arbete för lärarnas psykosociala arbetsmiljö. När personalen har mandat och egenmakt så händer något speciellt men mycket enkelt i organisationen – vi kan göra vårt arbete, avslutar Peyman Vahedi.

Att elever stannar i kommunens gymnasieskola innebär förutom ett mer attraktivt utbud på Ådalsskolan också en ekonomisk fördel för hemkommunen under gymnasietiden, och ger grund för att fler stannar kvar på hemorten även efter gymnasiet.

Frågor besvaras av: Peyman Vahedi, rektor Ådalsskolan 0612 - 69 21 69