Bibliotek i Nicaragua

För fem år sedan hade Ådalsskolan dagsverke och samlade in närmare 40 000 kr. Pengarna användes bl.a. till att starta biblioteket ute på den Nicaraguanska landsbygden och i år besökte en grupp elever från Ådalsskolan biblioteket.

De flesta elever har inte egna böcker och då är ett bibliotek en ovärderlig hjälp i deras studier.

I biblioteket finns dessutom en del skönlitteratur som bibliotekarien hjälper till med. Hon berättade med tårarna rinnande hur otroligt viktigt biblioteket var för skolans elever och även för vuxna som kunde låna böcker. Biblioteket är inte stort och vi hoppas att vi kan fortsätta att utveckla det. Det är lite häftigt att vi kunnat göra detta och som en av våra rektorer uttryckte det: ” Skolverket klagar på att flera friskolor inte har bibliotek, Ådalsskolan har ett huvudbibliotek och en filial ”

Bilderna visar det bibliotek som Ådalskolans elever bekostat.

197    IMG 7553

.