Frånvaroavisering till vårdnadshavare

Enligt skollagen är skolan skyldig att meddela vårdnadshavare elevers ogiltiga frånvaro, samma dag som frånvaron inträffar. För att kunna göra detta har vi en modul till Dexter (vårt webbaserade frånvarosystem). Avisering av den ogiltiga frånvaron går från Dexter till vårdnadshavaren via SMS eller e-post. Denna funktion är igång redan idag. En del felaktig avisering får vi räkna med till vi har våra register korrekta. All ev. felaktig frånvaro kommer att rättas till. Information om aviseringen kommer till vårdnadshavare på föräldramötet i september..