Experimentverkstad

Elever från Naturvetenskapsprogrammets åk 3 har experimentverkstad med fritidselever.

na1        na2


na3

.