Skolan aktiverar krisstöd

Under natten till söndag frontalkrockade två bilar i Kramfors. I bilen färdades fem ungdomar i åldern 15-19 år. Tre av dem är elever på skolor i Kramfors kommun.

Rektorer och verksamhetschefer informerades om olyckan och kunde i samtal med räddningstjänsten bekräfta deras identiteter. Därefter kontaktades respektive studiehandledare för att kunna förbereda sig inför måndagen.

– Vi bor på en liten ort och förutom eleverna som varit direkt inblandade finns det släktingar och bekanta som samtliga kan behöva hjälp och stöd, säger Ulrika Hurdén, chef för bildningsförvaltningen.

Skolans krisgrupper har aktiverats och samlats för att kommunicera lämplig information och säkerställa att elevhälsopersonal finns på plats där behovet är som störst. Krisgruppen kommer att erbjuda samtalsstöd och eventuellt andra åtgärder samtidigt som vårdnadshavarna till berörda elever kontaktas för att erbjudas hjälp och stöd utifrån behov.

– Det är viktigt att vid dessa typer av händelser att lugna ner tempot i vardagen och hinna vara tillgänglig för de känslor som kan uppstå, avslutar Ulrika Hurdén.

Just nu fokuserar vi vår tid på elever, medarbetare och andra som berörs av olyckan.