Skolstart hösten 2018

Läsårsstart

Personal(lärare)
15/8 kl. 8:15 med gemensamt fika i personalrummet

Elever
Ådalsskolan, exkl. naturbruksprogrammet
21/8 kl. 09:00 i aulan för årskurs 1
22/8 kl. 08:30 årskurs 2 och 3 (klassrum finner du här)

Introduktionsprogrammet:
21/8 kl. 10:00 i aulan

Naturbruksprogrammet och Skog, mark och djur, Nordvik
21/8 kl. 14:00 för åk 1
27/8 kl. 09:40 för åk 2, 3 och 4

Läsårsstart

Personal

15/8 kl. 8:15 med gemensamt fika i personalrummet

Elever

Ådalsskolan, exkl. naturbruksprogrammet

Åk1:

Åk2 och 3:

Introduktionsprogrammet:

Naturbruksprogrammet och Skog, mark och djur, Nordvik

21/8 kl. för åk1: 14:00

27/8 kl. för åk 2, 3 och 4: 09:40