Ådalsskolans studentavslutning


Längst ner hittar du hålltider för Ådalsskolans studentavslutning.

Under studentlunchen kommer representanter för näringsliv, föreningar och andra organisationer att dela ut stipendier till avgångseleverna.
I år återkommer även Dolph Lundgren-stipendiet som tilldelas den elev som har högst avgångsbetyg i årskurs tre. Stipendiet på 25 000 kronor betalas ut i samband med att eleven påbörjar studier mot högskoleexamen. Dolph Lundgren står själv för hela prissumman. Stort tack till Dolph som själv gick gymnasiet på Ådalsskolan och avslutade med strålande betyg.

Se denna hälsning från det allra första Dolph Lundgren-stipendiet(2009):