Studiedag för inspiration

I samarbete med lokala näringslivet erbjuder Ådalsskolan, Kramfors förskolor, särskolan och daglig verksamhet föreläsningar och paneldebatt för personal och externa gäster på Kramfors folkes park.

Läs mer här>>