Om Ådalsskolan

Skolinformation

Antal elever: 500
Antal anställda: ca 100

Du får vara den du är..

För oss på skolan är elevens möjligheter att få vara sig själv en grundförutsättning. Vårt arbete med grundläggande värderingar, människors lika värde, tolerans och medmänsklighet ska mynna ut i att eleverna kan vistas i skolan i trygghet.

...och du kan bli vad du vill

När eleven väl känner sig trygg i skolan, finns alla möjligheter att sikta mot framtiden. Med hjälp av våra pedagoger, studie- och yrkesvägledare, APL-platser och ifall du behöver hjälp och stöd elevhälsan, är vårt fokus att vägleda dig till ditt mål.

Näringslivskontakt och APL

Ådalsskolan är omgiven av ansvarstagande och mycket kompetenta företagare. Genom ett ömsesidigt väl fungerande samarbete erbjuder skolan väl fungerande APL-platser och erbjuder det lokala näringslivet inflytande över utbildningen.

Offentliga styrdokument

Ådalsskolans verksamhet styrs av nationella och lokala styrdokument. Vill du veta mer om nationella styrdokumenten, klicka här.

Kvalitetsfakta

Ådalsskolans kvalitetsrapport 2014-2015 kan du läsa här.