Läsårsstart med personalen: det är inte ert fel!

Vi inledde läsåret för personalen den 18/8 med gemensam frukost.

Efter det samlades vi i aulan där rektor Mikael Wiklund välkomnade personalen och berättade om sitt sommarlov. Sedan välkomnade vi de nyanställda och Micke redovisade andra kvarttalets ekonomiska resultat.

Efter det var det dags för mig att köra igenom en två timmars föreläsning på ca. 1 timme och 45 minuter...Men det gick bra vill jag påstå. De tre delarna finns nedan att beskåda.

Genomgående temat var att alla de olika felen som konstateras om skolan, och det finns m å n g a som gillar att hitta fel här i världen, inte är lärarnas fel.

Del 1: jag talar om skolans nya ledarskap, att vi skurit ner på ledningen för att ha fler lärare för eleverna. Hur vi i nya ledningsgruppen har samtliga fackliga representanterna, och hur vi hanterar kulturfrågor och delaktighetsmodellen. Jag berättar också hur mitt sommarlov har varit med relevans till barnens situation och krocken som kan ske mellan privatlivet och skolan om vi inte använder senaste verktygen. Och första delen avslutar jag med omvärldsbevakning.
 

Del 2: genomgång enligt rutin kring aktuella ärenden med Skolinspektionen (samt historiken med Skolverket/Skolinspektionen). Koppling och beskrivning med förankring i 100-tals medarbetarsamtal som bekräftar de systemfel som jag talar om.

 
Del 3: aktuella frågor kring ordning och reda, likabehandling och de olika delarna i samma uppdrag. Motivation och lärande och IT/Gamification avrundas med en uppmaning om hur vi ska starta läsåret..

Rektorn Taggar