Jobbmässan ger resultat!

Onsdag 12/3 genomförde Ådalsskolan tillsammans med Arbetsförmedlingen och Näringslivsenheten "Jobbmässan 2014". Några foton från tillställningen finns att se här. 35 företag och utbildningsanordnare deltog på mässan, och dessa tackar vi oerhört för engagemanget!

Syftet med Jobbmässan är flera:

  • Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse. Genom direktkontakt med företag och utbildningsväsendet får eleverna chansen att komplettera information som de fått från SYV, lärare, föräldrar, kompisar mfl.

 

  • Träning av sociala förmågor. Det lokala näringslivets representanter är mycket tydliga med att förväntningarna på eleverna till stor del handlar om sociala förmågor. Att t.ex. presentera sig tydligt, skaka hand, ha ögonkontakt och använda vårdat språk är absoluta förutsättningar för att bli aktuell som kandidat till en tjänst.

 

  • Bekantskap med förväntningar på arbetsplatser. Att komma i tid, ha lämplig klädsel, samarbetsförmåga, kunna kommunicera och tåla tillsägelser är återkommande uttalanden från företagens representanter. Dessa förväntningar kan och bör kommuniceras även direkt till eleverna så att lärare och rektorer inte är ensamma budbärare. Samma röster har en tendens att tappa effekt.

 

  • Autenticitet. Elever och lärare kan planera för de uppgifter som ändå ska göras, så att dessa kan levereras i skarpt läge. T.ex. CV, personligt brev och översättning av dessa är exempel på uppgifter som har en möjlighet att bli mycket mer meningsfulla när det finns ett tydligt mål med dem.

 

  • Yngre elever, främst i årskurs ett, bekantar sig med vad som väntar i kommande årskurser. Kontinuitet och att vi erbjuder mässan varje år är en viktig del av skolans arbete riktat mot framtiden.

 

  • Bekantskap med verkligheten och arbetsmarknaden. Genom att Arbetsförmedlingen deltagit i mässan har också arbetssökande givits möjligheten att besöka tillställningen. Detta ger gymnasieeleverna unik möjlighet till möten med människor som idag befinner sig på den sökande sidan om arbetsmarknaden. Detta ger, precis som kunskap gör, ökad möjlighet till förståelse, tolerans, närhet och förhoppningsvis motivation till studier och arbete.

 

  • Ökad förståelse för skolan. De representanter som ställer ut i skolan får också genom dessa möten större möjligheter att förstå skolans elever. Genom närheten i mänskliga kontakter kan vi ge varandra rätt bild av verksamheten, oavsett vad detta innbär.

Ett konkret exempel på dessa syften och mål inträffade två veckor efter mässan. Gerdins Components representant Peter Wallberg ringde en av våra elever och erbjöd honom arbete. Följande var Peters motivering:

"Jag träffade Mohammad första gången förra året på Ådalsskolan när vi var på jobbmässan.
Jag tyckte att han verkade vara väldigt intresserad och framåt visade stor vilja.
Det är egenskaper som vi som företag värdesätter väldigt högt utöver den utbildning som han har fått i skolan.
Han lämnade sitt CV och nu när vi fick behov av förstärkning så jag läste igenom det och ringde sedan till Mohammad.
Därför föll min tanke på honom nu när vi behöver utöka vår kapacitet."

Det är oerhört glädjande att en elevs sätt att visa sig framåt utmärkte honom redan förra året! Det är detta som menas med kontinuitet.

mohammad in

Mohammad själv kommenterar det faktum att han fått arbete på följande sätt:

-Det är skönt att få chansen till ett arbete. Sedan får jag lära mig allteftersom.

Mohammad kom till Sverige från Somalia för 5 år sedan. Genom hårt arbete och studier kan han nu se framemot en chans hos en arbetsgivare och möjligheten till egen försörjning.

Vi som skola är oerhört glada över samarbetet med det lokala näringslivet och önskar såväl Mohammad som Gerdins lycka till och hoppas på ett långt samarbete dem emellan!

PS! Mohammad påminns om att han ska kämpa de sista månaderna också så att han tar examen med högsta möjliga måluppfyllelse!.

Rektorn Taggar