Grupper och kontaktpersoner

Grupper och kontaktpersoner

Krisgrupp
Likabehandlingsteamet
Peyman Vahedi, rektor
Anna Wiberg, rektor
Karin Walter, skolsköterska
Lisa Karlsson, skolsköterska
Erik Karlsson, vaktmästare
Krister  Åkerlund, administratör
Jenny Klingberg, skolkurator
Anna Strand Proos, Lärare

Peyman Vahedi, rektor
Karin Walther, skolsköterska
Peter Hedberg, lärare
Nicole Engelhardt, lärare
Anna Wiberg, rektor
Miriam Bencherifa-Lundberg, SYV
Lars Hellström, lärare
Per Larsson, lärare
Anna Strand Proos, Lärare
Malin Maydotter, Resursassistent
Christina Maydotter, Lärare
   
Elevhälsoteam
Ledningsgrupp
Peyman Vahedi, rektor
Karin Walther, skolsköteterska
Lisa Karlsson, skolsköterska
Miriam Bencherifa-Lundberg, SYV
Tuula Milz, SYV
Jenny Klingberg, skolkurator
Hannele Gyllklint, lärare
Svante Jönsson, specialpedagog
Peyman Vahedi, rektor
Anna Wiberg, rektor
Perra Westin, Lärarförbundet
Erik Karlsson, Kommunal
Carola Renman, Vision
Anna-Karin Sjödin, Lärarnas riksförbund
Hans Ljungqvist, Lärarnas riksförbund
   
Ställföreträdande rektorer Brandgruppen

I första hand:
Programansvarig för elevens program, se nedan.

I andra hand eller administrativa/övergripande frågor:

Peyman Vahedi, rektor
Karin Walther, skolsköterska
Erik Karlsson, vaktmästare
Krister Åkerlund, administratör
Carola Renman, administratör
Jenny Klingberg, Kurator
Eva Yrjas, Ekonomihandläggare

 
Programansvariga
BF:
EE:
ES:
FT:
HV:
IM:
IN:
NA:
SA:
TE:
Birgitta Nilsson                                    
Lars Melander
Perra Westin
Anders Ångman
Emma Backlund
Per Nordlander
Göran Freed
Björn Karlsson
Jan Larsson
Hans Ljungqvist
     
Huvudskyddsombud Elevkåren
Göran Freed  Ida Pallin - ordförande
   Alicia Vergara - vice ordförande
 Personalfrämjande grupp  Julia Ivegren - sekreterare
 Ulf Edholm  Isabelle Nordlöf - sekreterare
 Lena Ledin Andersson  Sofia Jonasson - kassör
 Birgitta Nilsson  Evelina Edlund - mediaansvarig
 Per Larsson  Hannah Isaksson - mediaansvarig
 Staffan Strindlund  Rahinii Sansaricq - ledamot
   Shehan Belzu Sansaricq - ledamot
   
   
   
   
   


.